Privacy Policy

Veiligheidsinstituut.nl gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website en/of aanmelden bij Veiligheidsinstituut.nl gaat u akkoord met dit Privacy statement.

Ook gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Veiligheidsinstituut.nl.
U kunt deze website anoniem raadplegen. Veiligheidsinstituut.nl is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Veiligheidsinstituut.nl zal de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten.

Nimmer zullen deze gegevens voor enig ander doeleinde gebruikt worden en/of aan derden worden verstrekt. Als u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het IP-nummer, besturingssysteem en de Internet browser van uw computer. Ook kan de laatste internetpagina die u heeft bezocht voordat u op Veiligheidsinstituut.nl kwam en de eventueel daarbij gebruikte zoekwoorden worden verzameld, mits u via een hyperlink naar Veiligheidsinstituut.nl werd geleid.

Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover Veiligheidsinstituut.nl dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. Veiligheidsinstituut.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.
De tekst van dit Privacy statement kan door Veiligheidsinstituut.nl worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.