Veiligheidsscans

Veiligheidscans

Buiten de juiste trainingen, oefeningen en opleidingen adviseren wij u om jaarlijks op de locaties door een van onze specialisten een veiligheidsscan te laten uitvoeren.  Indien gewenst kunnen wij ook gelijktijdig het jaarlijkse onderhoud uitvoeren op ondermeer de aanwezige blusmiddelen, BHV, AED en- of verbandmiddelen.

Inventarisatie

Tijdens een Veiligheidsscan vindt een inventarisatie plaats op ondermeer de nood- en vluchtwegverlichting, brand- ontruimingsinstallaties, communicatie- middelen, vluchtweginrichting, blusmiddelen, EHBO middelen, AED, pictogrammen, enz. enz.
Daarnaast wordt gekeken of de aanwezige ontruimingsplattegronden nog actueel zijn. Het komt vaak voor dat er verbouwingen hebben plaats-gevonden, echter de tekeningen niet aangepast zijn.
Ook wordt gekeken of de plattegronden nog voldaan aan de laatste regelgeving.
Mocht tijdens deze veiligheidsscan blijken dat er zaken zijn die of niet aanwezig zijn, verandert zijn of voor verbetering vatbaar zijn zullen wij u dit als een advies gespecificeerd doen toekomen. Wij kunnen u middels onze specialisten zoveel als mogelijk ontzorgen op dit gebiedt.

De scan

Mocht tijdens deze veiligheidsscan blijken dat er zaken zijn die of niet aanwezig zijn, verandert zijn of voor verbetering vatbaar zijn zullen wij u dit als een advies gespecificeerd doen toekomen. Wij kunnen u middels onze specialisten zoveel als mogelijk ontzorgen op dit gebiedt. Wanneer een nood- en of vluchtwegverlichting, blusmiddelen, en- of BHV middelen vereist zijn.
Dan heeft de eigenaar ook de plicht deze in een goed werkende staat te houden. In de Nederlandse Normen is dit vastgelegd. Hierin is de maandelijkse inspectie die de gebruiker zelf moet verrichten en het onderhoud door een erkend onderhoudsbedrijf geregeld.
Niet alleen installatietechnische zaken, maar ook BHV/AED en Blustoestellen en brand-slangenhaspels moeten gecontroleerd worden.

Controle

Controle wordt bij ons uitgevoerd door REOB erkende onderhoudsmonteurs volgens NEN2559 (blustoestellen), Brandslangenhaspels en worden gecontroleerd volgens REOB richtlijnen.
Wij kunnen in samenwerking met onze REOB erkende onderhoudsbedrijven deze controles uitvoeren en onderhoud verzorgen volgens bovenstaande norm. Dit gebeurt door heel Nederland, ongeacht het soort en merk.

Relatie op lange termijn

Als u het onderhoud van deze middelen al of niet in combinatie van de jaarlijkse veiligheidsscan in handen geeft van ons veiligheidsinstituut, kunt u rekenen op vakkundige controle . Wij stellen een lange relatie met onze klanten op prijs.
De prijs van een controle-abonnement is afhankelijk van het aantal te controleren componenten zoals blustoestellen en/of brandslangenhaspels per locatie.
Tevens kunnen wij ook uw nood- verlichtingsarmatuur, blusdeken, verbandtrommel of aanwezige AED meenemen in deze controle. Aan de hand van een veiligheidsscan kunnen wij u een gerichte prijs aanbieden.

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen