Nood- & Vluchtwegverlichting

Nood- & Vluchtwegverlichting

Naar aanleiding van wijzigingen in het Bouwbesluit en de Arbowet bent u verplicht als gebruiker van een bedrijfs- en/of kantoorpand tot het uitvoeren van onderhoud aan de noodverlichting.

Het onderhoud

Het onderhoud wordt getoetst door de brandweer bij het afgeven van de gebruikersvergunning, door het uitvoeren van steekproeven, en achteraf in het geval van calamiteiten.

Het onderhoud dient te voldoen aan richtlijnen die hiervoor speciaal zijn opgesteld. U kunt ze nalezen op de website van het kennisinstituut voor de installatiebranche: www.isso.nl Graag informeren wij u over de actuele situatie en wat u eraan kunt doen.

Door eens per jaar een volledige controle uit te laten voeren, blijft u verzekerd van een goedwerkende noodverlichtingsinstallatie. De inspectie houdt in: Vervangen accu’s, Controle armaturen, Vervangen TL-buizen en rapportage Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Uw voordeel

Indien u de zorg van het onderhoud van noodverlichting bij ons onderbrengt, zorgen wij aan de hand van een concreet stappenplan voor duidelijkheid met betrekking tot de noodverlichting in uw gebouw in relatie tot de actuele wetgeving.

Stappenplan

  • Het in kaart brengen van de bestaande situatie door middel van een uitgebreide inventarisatie waarbij ook de conditie van elk individueel armatuur wordt getoetst. Tevens wordt elk armatuur gekenmerkt en vervolgens de functie en locatie in een logboek vastgelegd.
  • Eventueel achterstallig onderhoud op de noodverlichting wegwerken, in overeenstemming met u aanpassen of uitbreiden conform actuele wetgeving. Uiteraard mag u hiervoor een scherpe offerte verwachten. Desgewenst in samenwerking met uw huisinstallateur.
  • Inzetten van het preventieve onderhoud waarbij optimaal rekening gehouden wordt met uw bedrijfssituatie. Jaarlijks worden de armaturen getest, lichtbronnen vervangen en accu's gecontroleerd op capaciteit. Bij wijzigingen in de installatie door bijvoorbeeld uitbreiding, zullen wij u een gedetailleerd advies bieden.

Actuele normen

  • NEN-EN 1838 Toegepaste technieknoodverlichting
  • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen, laagspanningsinstallaties
  • NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding, eigenschappen en bepalingsmethoden
  • NEN-EN 50171 Noodverlichtingsystemen, centrale voedingssystemen
  • NEN-EN 50172 Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen
  • NEN-60598-2-22 Bijzondere eisen verlichtingsarmaturen voor Noodverlichting

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bas van der Meide
Veiligheidsadviseur
06 43 61 95 53
b.vandermeide@veiligheidsinstituut.nl