NEN3140 VOP

NEN 3140 VOP

De cursus Laagspanning (NEN 3140) Voldoend Onderricht Persoon ook wel Veiligheid Instructie Energietechnische Werkzaamheden Laagspanning. Deze cursus is gericht op de eisen zoals gesteld in de NEN-EN 50110-1 en NEN 3140. De werkgever dient er voor te zorgen dat de werknemer bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende kennis en vaardigheiden heeft.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is bestemd voor werknemers die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Toelatingseisen NEN3140 VOP

Geen

Inhoud NEN3140 VOP

- Verduidelijking Arbo-wet en het Arbo-besluit;
- Inhoudelijke uitleg over de NEN-EN 50110 en de NEN 3140;
- De structuur van de organisatie en de bijbehorende taakverdeling;
- Het aanwezigheidsbeleid; begrippen in de elektrotechniek;
- Veilig werken aan- en met elektrische installaties;
- De mogelijke gevolgen en gevaren van het overbruggen van beveiligingen;
- Het treffen van maatregelen tegen gevaren;
- De opbouw van elektrische installaties;
- Het herkennen van diverse beveiligingen;
- De bevoegdheden van een voldoend onderricht persoon 

Examinering/Certificering

Bij actieve deelname en voldoende resultaat leidt dit tot het certificaat Voldoend Onderricht Persoon (VOP).

Geldigheid NEN3140 VOP

De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Duur

8 uur (één dag)

Kosten NEN3140 VOP

Per persoon € 295,00 (excl. BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)

Prijs op aanvraag

 

Nieuwsgierig naar onze cursus NEN3140 VP? Klik hier!

€ 295,00 p.p.

Cursus:

NEN 3140 VOP
Neem contact met ons op voor mogelijke inschrijfdata
NEN3140 VOP