NEN3140 VP

NEN 3140 VP

Deze cursus is bestemd voor personen die in hun organisatie een aanwijzing hebben of zullen krijgen als Vakbekwaam Persoon in het kader van de NEN 3140. Dit betreffen personen die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Doelgroep

De cursus Laagspanning (NEN 3140) leidend tot Vakbekwaam Persoon (VP), is bestemd voor personen die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren. Na afloop zijn de cursisten bevoegd om te wreken in en aan schakelkasten en elektrische machines en zijn tevens bevoegd om inspecties uit te voeren.

Inhoud NEN3140 VP

- Wettelijke aspecten / arbeidsomstandighedenwet;
- Relatie tussen NEN 3140 en de Arbo-wet;
- Inhoudelijke uitleg NEN-EN 50110 en NEN 3140;
- Gevaren van elektriciteit;
- Verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen;
- Bevoegdheden van de diverse functionarissen;
- Vastleggen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- Veilig spanningsloos maken;
- Onder spanning werken Organisatie van de werkzaamheden.

Examinering/Certificering

Bij actieve deelname en voldoende resultaat leidt dit tot het certificaat Vakbekwaam Persoon (VP).

Geldigheid NEN 3140 VP

De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Duur 

8 uur (één dag)

Kosten NEN 3140 VP

Open inschrijving(en) Per persoon €295,00 (excl. BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)

Prijs op aanvraag

 

Nieuwsgierig naar onze cursus NEN3140 VOP? Klik hier!

€ 295,00 p.p.

Cursus:

NEN 3140 VP
Neem contact met ons op voor mogelijke inschrijfdata
NEN3140 VP