Hoofd BHV Basis

Hoofd BHV basis

De werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorg dragen, kan hij een Hoofd (coördinator) bedrijfshulpverlening aanstellen. Deze geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Doelgroep/Doelstelling

Leidinggevende die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het ARBO-beleid. Tijdens de opleiding kennis en vaardigheden opdoen welke beleidsmatig noodzakelijk zijn om leiding te kunnen geven aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Toelatingseisen Hoofd BHV Basis

Men dient te beschikken over minimaal een MBO werk- en denkniveau. Er is geen eerdere opleiding tot bedrijfshulpverlener vereist.

Inhoud opleiding

Algemeen:
- Noodzaak van een BHV organisatie;
- Wet- en regelgeving;
- Risico inventarisatie;
- Preventie en repressie;
- Brandveiligheid;
- Brandbestrijding;
- Samenwerken met externe hulpdiensten
- Opstellen bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan;
- Organiseren en beheren van een BHV organisatie;
- Opleiden en oefenen van bedrijfshulpverleners

Examinering/Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het bestaat uit een theoretisch gedeelte en het schrijven van een beleidsplan ten behoeve van de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit plan dient te worden gepresenteerd aan de examencommissie. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt u het landelijk erkend diploma Coördinator Bedrijfshulpverlening

Geldigheid Hoofd BHV Basis

Het diploma blijft geldig mits regelmatig wordt herhaald.

Duur

De cursus duurt 3 dagen (24 uur inclusief examen). De eerste twee dagen volgen elkaar snel op. De derde dag vindt plaats na minimaal 12 weken.

Kosten Hoofd BHV Basis

Open inschrijving(en) Per persoon € 1.095,00 (excl. BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)

Prijs op aanvraag

 

Nieuwsgierig naar onze Hoofd BHV herhalingsopleiding? Klik hier!

€ 1.095,00 p.p.

Cursus:

Hoofd BHV Basis
Hoofd bhv