Hoofd BHV Herhaling

Coördinator Hoofd BHV hercertificering

De werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorg dragen, kan hij een Hoofd (coördinator) bedrijfshulpverlening aanstellen. Deze geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Doelgroep/Doelstelling

Leidinggevende die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het ARBO-beleid. Tijdens de opleiding kennis en vaardigheden opdoen welke beleidsmatig noodzakelijk zijn om leiding te kunnen geven aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Toelatingseisen Hoofd BHV Herhaling

Men dient in het bezit te zijn van de diploma's: Hoofd BHV- Basis, bedrijfshulpverlener en ploegleider bedrijfshulpverlening

Inhoud opleiding

- Ontruimen moet je leren;
- Wettelijke verplichtingen;
- Kaders bepalen van ontruimen en inventariseren van knelpunten;
- Veiligheidsanalyse maken middels checklisten (VROM);
- Table top oefeningen.

Certificering

Diploma van deelname na afloop

Duur

De cursus duurt 1 dag.

Kosten

Open inschrijving(en) Per persoon € 349,00 (excl. BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)
Prijs op aanvraag

 

Nieuwsgierig naar onze Hoofd BHV basisopleiding? Klik hier!

€ 349,00 p.p.

Cursus:

Hoofd BHV Herhaling
Hoofd bhv herhaling