Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 zijn werkgevers verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen, de zogenaamde preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Het kennisniveau is afhankelijk van de risico’s (RI&E) in het bedrijf (of bedrijfstak). De preventiemedewerker dient deskundig te zijn op het gehele terrein van ARBO-zorg en biedt ondersteuning bij het vormgeven van de ARBO-zorg binnen de organisatie. Bij minder dan 15 medewerkers mag de ondernemer zelf deze taken op zich nemen, mits hij/zij voldoende deskundigheid heeft.

Doelgroep

Personen, medewerkers, ondernemers in de functie van preventiemedewerker (minimaal MBO werk- en denkniveau). Het voldoen aan de eisen, zoals deze in de ARBO-wet gesteld worden aan de functie van preventiemedewerker.

Toelatingseisen Preventiemedewerker

Geen

Inhoud 

- Rol, taak en positie van de preventiemedewerker; 
- ARBO-wet (en de verplichtingen die daar uit voortkomen); 
- ARBO-management; 
- Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VWG); 
- de Arbodienst;
- ARBO- en verzuimbeleid binnen de onderneming; 
- RI&E, Plan van Aanpak en Bedrijfsnoodplan; 
- Bedrijfshulpverlening; 
- Risicobeheersing; 
- Beheersmaatregelen; 
- Ongevallen en bijna ongevallen; 
- VCA; 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- Gevaarlijke stoffen;
- Schadelijk geluid;
- Adviseren van de ondernemingsraad of PVT; 
- Uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het ARBO-beleid; 
- Meewerken aan het verrichten of opstellen van RI&E en Plan van aanpak. 

Examinering/Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen. Bij voldoende resultaat leidt dit tot afgifte van een persoonsgebonden certificaat.

Duur

8 uur (één dag)

Kosten Preventiemedewerker

Open inschrijving(en) Per persoon € 199,00 (excl BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)

Prijs op aanvraag

Nieuwsgierig naar onze Receptietraining? Klik hier!

€ 199,00 p.p.

Cursus:

Preventiemedewerker
Preventiemedewerker