Basis Beheerder Brandmeldinstallatie

Basis Beheerder Brandmeldinstallatie

De Nederlandse Norm NEN2654 stelt dat de gebruiker van een gebouw waarin een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd één of meerdere personen aanstelt die opgeleid en geïnstrueerd zijn om te fungeren als beheerder (Opgeleid Persoon). De beheerder (Opgeleid Persoon) is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk van de brandmeldinstallatie. Tevens draagt de beheerder (Opgeleid Persoon) zorg voor het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen.

Doelgroep

Personen welke door de werkgever zijn aangewezen als beheerder, en verantwoordelijk zijn voor het beheer en periodieke controle van de aanwezige brandmeldinstallatie.

Doelstelling

Het leren omgaan en werken met een brandmeldinstallatie.

Toelatingseisen Beheerder brandmeldinstallatie basis

Geen

Inhoud

De rol van de beheerder (opgeleid persoon):
- Doel van de brandmeldinstallatie;
- Normen, regelgeving en certificering;
- De rol van de beheerder (OP) binnen een organisatie.

Opbouw brandmeldsysteem:
- Omvang van een brandmeldinstallatie;
- Opbouw brandmeldsysteem;
- De brandmeldcentrale;
- Automatische- en handbrandmelders;
- Alarmeringen; Sturingen welke door de brandmeldcentrale verricht 
  worden.

Beheer, controle en onderhoud:
- Doel en uitvoering NEN2654;
- Verantwoordelijkheden;
- Beheer door de gebruiker;
- Onderhoud door de gebruiker;
- Behandeling praktijkopdrachten;
- Praktijk.

Examinering/certificering

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat leidt dit tot het diploma Beheerder brandmeldinstallaties.

Duur Beheerder Brandmeldinstallatie basis

12 uur (anderhalve dag)

Kosten 

Open inschrijving(en) per persoon €360,00 per persoon (excl. BTW en incl. lesmateriaal, praktijkmateriaal, koffie, thee en lunch)

Kosten Incompany (bij opdrachtgever)

Prijs op aanvraag

 

€ 360,00 p.p.

Cursus:

Basis Beheerder Brandmeldinstallatie
Beheerder Brandmeldinstallatie