Omgaan met agressie

Omgaan met Agressie

Medewerkers denken ten onrechte, dat als zij niets doen tegen agressie het misschien wel goed zal komen. Lees meer...

Maatwerk

We beginnen de cursus met een theoretische inleiding waarin aandacht wordt besteed aan verschillende vormen van agressie. Lees meer...